Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
gulden meer dan aan A. B ontving het geld tegen
4 — en A tegen 5 percent in 'tjaar. Hoe veel gulden
heeft ieder ontvangen , zoo A jaarlijks 15 rijksdaalders
rente minder te betalen had dan B?
9. Een schipper kocht van een stuk laken het vijfde deel en
12J decimeter, tegen gulden de meter. Wanneer men
de meters , die de schipper kocht, optelt bg de guldens,
welke hij er voor betaalde, dan bekomt men 541.
a) Hoe veel meter kocht de schipper, en b) hoe lang
was 't bedoelde stuk laken ?
10. De heer van Balen , die 49 jaar oud is, heeft 5 kin-
deren , die 12 , 10 , 7 , 5 en 3 jaar zijn. Hoe oud
zal de heer van Balen zijn, als zijne 5 kinderen te
zamen zoo veel jaren tellen als hij ?
AFDEELING XXVII.
1. In zeker logement staat eene tafel, die 3 J meter lang —
en één meter en 2 decimeter breed is. Hoe veel dob-
belsteenen, van 9 vierkante centimeter en 37 J vier-
kante millimeter oppervlakte ieder, kunnen naast elk-
ander op die tafel gelegd worden?
2. Van zekere breuk, die verkleind kan worden, staan
teller en noemer tot elkander als 3 tot 5 , terwijl 2-J-
maal hunne som gelijk is aan 't kleinste gemeene veel-
voud van 12J, 16| en 20. Wanneer men den teller
vermeerdert met het vijfde gedeelte van 18|, met hoe
veel negende deelen moet men dan den noemer ver-
minderen , om eene breuk te bekomen , die aan ge-
hjk is?
3. Wanneer men 't kleinste gemeene veelvoud van 15,