Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
veel gulden kost dat kleed als het over den vloer ligt,
zoo 't arbeidsloon voor 't leggen 3 gulden en 12 J cent
beloopt ?
7. Van zeker kapitaal is 't zesde gedeelte en 375 gulden
even veel als 't vijfde gedeelte en 225 gulden. Tegen
hoe veel pereent in 't jaar moet dat kapitaal op rente
worden uitgezet, om in 9 maanden 151 gulden en
871 eent interest op te brengen?
8. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 40|.
Wanneer men bij den teller 9| optelt en van den noe-
mer 6 J aftrekt, dan is de noemer het l gedeelte van
den teller. Welke breuk wordt hier bedoeld ?
9. Een winkelier verkocht van eene partij tabak het j ge-
deelte met eene winst van 10 cents per kilogram en de
rest met eene winst van 5 cents per kilogram, waar-
door zijne geheele winst juist 16 rijksdaalders en 15
kwartguldens beliep. Uit hoe veel kilogram bestond die
partij ?
10. Iemand koopt 2 stukken laken , tegen denzelfden prijs
per meter. Indien hij 't eene stuk met 12J- —en't an-
dere met 15 percent winst verkoopt en daardoor op
't eene stuk 4{ gulden meer wint dan op 't andere,
hoe veel gulden kost dan de meter bij inkoop, zoo ieder
stuk 45 meter lang is ?
AFDEELING XXVI.
1. Koopman L. verkocht van 3 stukken katoen het | ge-
deelte met eene winst van 7| cent per meter en de rest
met een verlies van cent per meter, waardoor zijne
zuivere winst juist 11^ gulden beliep. Hoe lang waren