Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
10. Tegen 3\ percent in 't jaar heeft zeker kapitaal in 8
maanden 112| gulden rente opgebracht. Tegen hoe veel
percent in 't jaar moet dat kapitaal uitgezet worden,
om er in 9 maanden 151 gulden en 87} cent interest
van te kunnen trekken?
APDEELING XXV.
1. Van een stuk katoen, dat per meter 7} stuiver kostte,
kocht eene vrouw het | gedeelte en 2} meter voor 9
gulden en 37j cent. Hoe lang was het stuk?
2. Toen de meter bruin laken 1} gulden meer kostte dan
de meter zwart, betaalde A voor 3 meter en 7} deci-
meter bruin laken even veel als B voor 5 meter zwart.
Hoe veel gulden kostte de meter van ieder in 't bizonder ?
3. Eene weide, die de gedaante van een' rechthoek had en
375 meter lang was, werd verkocht tegen 18f gulden
de 2' are. Hoe veel meter was die weide in om-
trek, als zij 3515 gulden en 621 cent heeft opge-
bracht ?
4. Van zeker kapitaal staat het derde gedeelte op rente uit
tegen 4} — en de rest tegen 3 j percent in't jaar. Hoe
groot is 't bedoelde kapitaal, dat alzoo in 9 maanden
112} gulden interest opbrengt?
5. Koopman 6. heeft eene rol linnen, waarvan 't vierde
gedeelte en 3{ meter even veel is als 't | gedeelte min
3^ meter. Hoe veel rijksdaalders is die rol waard, als
6 meter 2,1 gulden kost ?
6. Eene kamer, die 6 meter en 2} decimeter lang — en 20
meter in omtrek is, zal met een kleed belegd worden, waar-
van de anderhalve meter in 't vierkant 4} gulden kost. Hoe