Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
3 gulden en 75 cents bekomt tegen B gulden ,
terwijl C 6 gulden moet hebben tegen A en B te aamen
5. Hoe veel gulden komt ieder toe , als D 5 gulden
moet hebben tegen C 3 ?
4. Iemand kocht een stuk laken, waarvan 't derde ge-
deelte en meter even lang was als 't vierde gedeelte
en 5| meter. Hoe veel gulden moest hij er voor betalen
als 2j- meter 151 gulden kostte?
5. Onder 3 mannen en 5 vrouwen moet 3750 gulden zóó
verdeeld worden , dat 3 vrouwen en 2 mannen 2375
gulden bekomen. Hoe veel gulden komt ieder van de
mannen en vrouwen alzoo toe?
6. Toen de hectoliter rogge 25 stuiver meer — en de hecto-
liter haver 2 i gulden minder kostte dan de hectoliter
boekweit, ontving een landbouwer voor 40 hectoliter
rogge , 60 hectoliter boekweit en 20 hectoliter haver
te zamen juist 750 gulden. Hoe veel gulden kostte de
hectoliter van ieder afzonderlijk?
7. Van zeker kapitaal is 3^ maal het 5de deel 1250 gul-
den meer dan 2|- maal het vierde deel. Hoe veel
interest kan dat kapitaal, tegen 3J percent in 'tjaar,
in 8 maanden opbrengen?
8. Vier meter katoen staat in prijs gelijk met 2^ meter
linnen en 3| meter linnen kost 75 cents minder dan
8 meter katoen. Hoe veel gulden kost 18 J meter linnen
nu meer dan 10 meter katoen?
9. Willem heeft 10 knikkers meer dan Jan, en Hendrik 20
meer dan Jan en Willem te zamen. Hoe veel knikkers
heeft ieder, zoo Hendrik het viervoud van die van Jan heeft ?
10. Toen 5 hectoliter haver in prijs gelijk stond met 3 hec-
toliter boekweit, kostte 4 hectoliter boekweit juist 2 [ gul-
den meer dan 6 hectoliter haver. Hoe veel gulden kostte
75 hectoliter haver meer dan 40 hectoliter boekweit?