Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Hoe veel gulden won de graanhandelaar met dien handel ?
7. Als zekere partg haver met een verlies van 5 percent
en 18J gulden verkocht wordt, dan is 't bedrag van
den in- en ve»-koop 1443| gulden. Hoe veel gulden
zal de t'erkoop bedragen , wanneer de bedoelde partij
haver met 12} percent ivinst verkocht wordt?
8. Indien een stuk laken, dat 18 J- meter lang is, 6 meter
en 2|- decimeter langer was , dan zou het 156j gul-
den waard zijn. Hoe veel gulden moet iemand betalen,
die van 't genoemde stuk laken het vijfde deel en 12i
decimeter koopt?
9. Vier personen zijn te zamen zoo veel jaren als 't kleinste
gemeene veelvoud is van 7}, 10 en 12. Hoe lang
moeten zij nog leven om te zamen juist zóó veel jaren
te tellen als 't kleinste getal is, waarin 12^ , 16| en
20 zonder overschot gedeeld kunnen worden ?
15 5
10. Als —is, hoe veel is dan 't product van a en b,
Cl O
indien h :a = 5 : i?
AFDEELING XX.
1. Een vader, die 50 jaar oud is , heeft 5 kinderen, welke
te zamen 30 jaren tellen. Na hoe veel jaren zal de ge-
zamenlijke ouderdom der kinderen = zijn aan dien
van den vader?
2. Zekere som gelds werd onder A en B zóó verdeeld, dat
B 3 j gulden bekwam tegen A 6>- gulden. Hoe veel
gulden heeft ieder ontvangen, zoo A 1.J- maal zooveel
ontvangen heeft als B en nog 25 gulden?
3. Onder 4 personen, die wij A , B , C en D zullen noe-
men, moet 393| gulden zóó verdeeld worden, dat A
3