Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
2. Verdeel 22 J en 31^, ieder afzonderlijk 2 maal , zóó in
4 deelen, dat die telkens eene meetkunstige evenre-
digheid vormen.
3. Van 2 getallen, die 2iJ verschillen , is de som 10i\.
Welk getal bekomt men, wanneer men 't kleinste ge-
meene veelvoud van de bedoelde getallen vermenigvul-
digt met hun product ?
4. Verdeel de getallen 25 en 60 , ieder 2 maal zóó in 4
deelen, dat het eerste deel telkens tot het derde staat
= het tweede tot het vierde.
5. Handel even zoo met de getallen 40, 90 en 371.
6. Men vraagt naar 4 getallen , wier gedurig product 75
is ; ook naar 4 getallen , wier gedurig product is
aan 't kleinste gemeene veelvoud van 5, 8 en 12.
7. Verdeel de getallen 150 en 375 ieder in 't bizonder zóó
in 4 deelen , dat het eerste deel telkens tot het vierde
of laatste staat het tweede deel tot het derde.
8. Bereken 2 getallen , wier product — is aan 't | ge-
deelte van 6| X li;.
9. Iemand kocht 1000 kilogram tabak tegen 12j stuiver
de kilogram, onder beding, dat hij van elke 10 kilo-
gram één kilogram zou toeontvangen. Hoe veel gulden
heeft hij met dien handel gewonnen, als hij op elke
6 kilogram hectogram heeft toegegeven en de ver-
koop van 121 kilogram 9| gulden bedroeg?
10. Bereken de som van tiental, 6J honderdtal, 9 |
duizendtal en lOj^j tienduizendtal.
AFDEELING XIX.
1. Ontbind 100 op 8 verschillende wijzen in 2 deelen en