Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
3. Een geoefend rekenaar , die 60375 met 729 moest ver-
menigvuldigen , deed zulks op de onderstaande manier:
60375
729
543375
4347000
44013375
Verklaar deze wgze van bewerking en pas die toe bij
de vermenigvuldiging van 90625 jnet 637, — van
876543 met 328 en van 594638 met 183. N.B. In
het voorbeeld hier boven is niet met 72 vermenigvuldigd.
4. Verdeel 't getal 3750 zóo in 3 deelen, dat ze tot elk-
ander staan als 2j , 3^ en 6J. Wanneer gij daarna
't kleinste gemeene veelvoud van de bedoelde deelen
vermenigvuldigt met hun grootsten genteenen deehr,
welk product bekomt gij dan ?
5. Bereken tweemaal 3 onderscheidene getallen, wier ge-
durig product gelijk is aaji 't ^ gedeelte van 93|.
6. Verdeel de getallen 20 en 25 , ieder in 't bizonder 2
maal, zóó in 4 deelen, dat die telkens een rekenkun-
stige reeks vormen.
7. Handel op gelijke wijze met de getallen 36, 45, 64 en 90.
8. Gra even zoo te werk met de getallen 18| en
9. Verdeel de getallen 75 en 100, ieder in 't bizonder 2
maal, zóó in 5 deelen, dat die telkens eene reken-
kunstige reeks vormen.
10. Verdeel de getallen 30 en 50, ieder in't bizonder twee-
maal, zóó in 4 deelen, dat het eerste deel telkens tot
het tweede staat als het derde tot het vierde.
AFDEELING XVIII.
1. Ga even zoo te werk met 25 , 40 , 60 en 75.