Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
7. Een stuk laken, ingekocht tegen 9| gulden de 2| meter»
werd verkocht tegen 4 gulden en 12} cent de meter^
waardoor de winst geljk was aan deninkoop van 4 meter.
Men vraagt naar 't bedrag van den in en verkoop te
zamen.
8. Koopman B heeft eenige stukken linnen gekocht tegen
7} gulden de 12} meter. Wanneer hij die stukken ver-
koopt tegen 3 | gulden de 5 meter , dan wint hjj juist
zóó veel, als de rente van 1875 gulden, tegen 4 per-
cent in 't jaar, in 9 maanden beloopt. Bereken hieruit
den inkoop van de bedoelde stukken linnen.
9. Bereken de kleinste geheele getallen, die de verhouding
aanduiden, waarin 625, 1125 en 1500 tot elkander
staan.
10. Toen 4 meter katoen in prijs gelijk stond met 2^ meter
linnen, betaalde eene vrouw voor 6| meter linnen en 10
meter katoen te zamen juist 71 gulden. Hoe veel gul-
den zou zij hebben moeten betalen, indien zij 15
meter katoen en 121 meter linnen gekocht hadde?
APDEELING XVII
1. Als 7 5 a; -f- 3| even veel is als 't | gedeelte van 6 ^ X'
141, welke waarde heeft dan 6|a;?
2. Iemand had eene partij koffie , die hem 1500 gulden
kostte. Het derde deel er van verkocht hij met 15^0
winst, het vierde deel van de rest met 20% winst en
de overige koffie tegen zulk een prijs, dat hij daarop
18| gulden meer won dan op 't eerst verkochte ge-
deelte. Hoe veel percent won hij alzoo bij den laatsten
verkoop ?