Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
APDEELING XXVIII.
1. Met hoe veel zesde deelen moet men 't | gedeelte van
^ 6| verminderen, om 't | gedeelte van 22 J over
te houden?
2. Iemand kocht van zekere stof 300 meter, tegen 8| gul-
den de 4 meter. Hoe veel gulden heeft hij met dien
handel gewonnen, als hij de meter tegen 4 gulden
verkocht hoeft?
3. Een winkelier verkocht eene partij thee, tegen 1| rijks-
daalder de kilogram, voor 15gulden. Hoe veel
kilogram van de bedoelde soort heeft hij voor de ge-
noemde som kunnen inkoopen, als hij 7 stuiver per
kilogram gewonnen heeft?
4. Iemand kocht eene mand vol eieren tegen 74- cent de
5 en verkocht ze tegen 9 cents de 4, waardoor zijne
winst = was aan de rente, die 375 gulden, tegen 4
percent in 't jaar, in 9 maanden opbrengt. Hoe veel
eieren waren in die mand?
5. Iemand verkocht eene partg tabak, tegen 11| gulden
de 12^ kilogram, met eene winst van 112|. gulden, a)
Hoe veel percent heeft hij met dien handel gewonnen,
als de inkoop van 5 kilogram Ij rijksdaalder beliep? b)
Hoe veel gulden was 'l bedrag van den in- en verkoop
te zamen ?
6. Iemand kocht 6000 eieren tegen 7J- cent de 4. Indien
er tusschen den tijd van in- en verkoop zóó veel eieren
gebroken zijn als 't kleinste gemeene veelvoud is van
6J, 10 en 16|, kunt gij dan berekenen hoe veel gul-
den hij met dien handel gewonnen heeft, zoo verder
nog bekend is, dat hij 9 stuivers voor de 20 eieren ont-
vangen heeft?