Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
APDEELING XXVIII.
1. Wanneer men zeker getal door 5 , 6 , 8 en 9 deelt,
dan gaat de deeling telkens juist op, doch deelt men
't bedoelde getal door 150, dan is de rest der deeling
het 5 gedeelte van 6| X 22|. Welk getal kan hier op
't minst bedoeld worden ?
2. A heeft ly maal zoo veel guldens als B rijksdaalders ,
terwijl C 2 maal zoo veel rijksdaalders als guldens
heeft. Hoe veel geldstukken heeft ieder in 't bijzonder,
als A, B en C te zamen eene waarde van 1500 gulden
hebben en C 300 gulden meer bezit dan A en B te zamen ?
3. Van eene rekenkunstige reeks, die uit 25 termen be-
staat , is de reden 6 ^ en de som van den eersten en
tienden term 63f. Men vraagt naar de som der termen
van de bedoelde reeks.
4. Van eene geometrische (meetkunstige) reeks, die uit 8
termen bestaat, is de reden 5 en 't verschil tusrchen
den vierden en zesden term 6000. Hoe groot is de som
der termen van de bedoelde reeks ?
5. Wanneer men den noemer van zekere-breuk met 4 ver-
menigvuldigt en bij den teller 15 optelt, dan behoudt
die breuk dezelfde waarde. Welke is de breuk, als de
noemer 4 meer is dan de teUer?
6. Van zekere breuk verschillen teller en noemer 13. Wan-
neer men den teller met 6 vermenigvuldigt en bij den
noemer 90 optelt, dan blijft de waarde der breuk de-
zelfde. Welke breuk wordt hier bedoeld?
7. Een rentenier heeft 2 kapitalen op rente uitstaan, het
kleinste tegen 5 — en 't grootste tegen 4 percent in
't jaar. Hij vindt gelegenheid het grootste kapitaal tegen
5 percent in 't jaar uit te zetten, doch kan van 't