Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
4. Als 1200 gulden in 10 maanden 62^ gulden interest
opbrengt, hoe veel rente geeft dan 2250 gulden in 8
maanden ?
6. Een rentenier heeft 2 kapitalen , die 1250 gulden ver-
schillen , op interest uitstaan. Het grootste kapitaal staat
uit tegen 4 — en 't kleinste tegen 5 percent in 't
jaar. Zoo nu de jaarlijksche interest van de som
der kapitalen is, welke zijn dan die kapitalen ?
6. Van eene rekenkunstige reeks, die uit 51 termen be-
staat, is de eerste term 5| en de tweede Hoeveel
zijn de laatste 20 termen meer dan de eerste 20?
7. Een heer gaf aan 3 kooplieden, die wij A, B en C
zullen noemen, eenig geld ter leen, doch aan B 2
maal zoo veel als aan A, en aan C maal zoo veel
als aan B. A ontving het geld tegen 6—, B tegen 5— en
C tegen 4 percent rente in 't jaar. Na 2i jaar was 't bedrag
der 3 kapitalen met de opgebragte interesten juist 8375
gulden. Hoe veel gulden heeft ieder ter leen ontvangen ?
8. Van zekere rekenkunstige reeks, wier reden 10 is,
staan de eerste en laatste term tot elkander als 3 tot
31 , terwijl de som der eerste 2 termen tot die der
laatste 2 staat als 2 tot 15. Welke is de bedoelde reeks ?
9. Er is eene rekenkunstige reeks , waarvan de eerste term
tot den laatsten staat als 3 tot 73, terwijl de som der
laatste 2 termen tot die der eerste 2 staat als 141 tot
11. Hoe veel zijn de termen dier reeks te zamen, als
de reden gelijk is aan den grootsten gemeenen deeler
van 18|, 311 en 50?
10. Eene partij thee, ingekocht voor 1250 gulden, werd
verkocht met 12 percent winst in 't jaar, onder voor-
waarde , dat de eene helft over 6 — en de andere
over 9 maanden zoude betaald worden. Hoe veel gulden
werd er alzoo op die partij thee gewonnen?