Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
linnen, betaalde vrouw Bleek voor 37 J meter katoen en
50 meter linnen te zamen juist 45 gulden. Hoe veel gul-
den zou zij hebben moeten betalen, indien zij 37^ meter
linnen en 50 meter katoen gekocht hadde ?
8. A , B en C hebben met gemeenschappelijken arbeid ver-
diend 19 gulden en 25 cents. A en B te zamen hadden
't bedoelde werk kunnen verrichten in 8 jj dag en B en
C te zamen in 7-g"^ dag. Hoe veel gulden hebben A en
C ieder verdiend als zij te zamen van de genoemde
som 6| gulden meer ontvangen hebben dan B? b) In
hoe veel dagen had ieder alleen het werk kunnen doen ?
9. Bereken de waarde van x in de volgende meetkunstige
evenredigheid:
15 : X + 11,; = 18| : 2 x
10. Twee jongens , die wij .Jan en Hendrik zullen noemen ,
speelden om centen. Vóór het spel stond het getal
centen van Jan tot dat van Hendrik als 8 tot 3 , en
na het spel als 5 tot 6. Hoe veel centen had ieder bij
't begin van 't spel, als Hendrik 15 centen van Jan
gewonnen heeft?
ArDEELING XIII.
1. Wanneer men 3321,12 — geschreven in 't vf'ertallig
stelsel — in ons talstelsel overbrengt, welk getal be-
komt men dan?
2. Onder A , B , C , D en E moet 1288^ gulden zóó ver-
deeld worden , dat hunne aandeelen eene meetkunstige
reeks vormen. Hoe veel gulden komt ieder toe , als B
5 gulden moet hebben tegen A 2?
3. Bereken den inhoud van een' kubus,-wiens oppervlakte 9
vierkante decimeter en 37J vierkante centimeter bedraagt.