Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
APDEELING XXVIII.
1. De bodem van een' kelder, die 3| meter lang —, 2|:
meter -wijd — en 12 decimeter diep is , wordt met
turven bedekt, die 2| decimeter lang — en 41 centi-
meter dik en breed zijn. a) Hoe veel turven heeft men
daartoe noodig, en h) hoe veel hectoliter aardappelen
kunnen dan in dien kelder geborgen worden?
2. Van zekere meetkunstige evenredigheid is de eerste term
7 j minder — en de derde 45 meer dan de tweede ,
terwijl 't verschil tusschen den laatsten en tweeden term
70 is. Welke is de bedoelde evenredigheid?
3. Onder A , B en C moet 150 gulden zóó verdeeld,worden,
dat B 6| gulden meer bekomt dan A , terwijl C 12J:
gulden meer moét hebben dan A en B te zamen. Hoe
veel gulden komt ieder alzoo toe ?
4. Onder A, B, C en D moet 2375 gulden zóó verdeeld
worden, dat A 125 — en C 375 gulden meer bekomt
dan B , terwijl D 500 gulden meer moet hebben dan
A en B te zamen. Hoe veel gulden komt ieder alzoo
toe?
5. Toen de prijs van 60 hectoliter rogge en 75 hectoliter
boekweit 900 gulden was , ontving een landbouwer
voor 50 hectoliter rogge en 25 hectoliter boekweit juist
525 gulden. Hoe veel gulden kostte de rogge per hec-
toliter meer dan de boekweit?
6. Eene som van 9375 gulden moet onder 15 mannen en
6 vrouwen zóó verdeeld worden, dat 4 vrouwen en 4
mannen te zamen 4000 gulden bekomen. Hoe veel
gulden hebben 3 vrouwen alzoo meer te ontvangen dan
4 mannen?
7. Toen 4 meter katoen 20 cents winder kostte dan 3 meter