Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
300 gulden , hoe groot is dan ieders uitgezet kapitaal,
als A en B jaarlijks eene gelijke som rente ontvangen?
3. Van zekere rekenkunstige reeks , die uit 25 termen be-
staat, is de som 937 J , terwgl de laatste term 67| is.
Welk gedeelte van den laatsten term zijn de eerste 3
termen te zamen ?
4. Van zeker kapitaal, dat gedurende 20 jaren , tegen 3|
percent in 't jaar, op rente heeft uitgestaan, was 't
bedrag van den gezamenlijken interest juist 1875 gulden
minder dan 't kapitaal. Hoe lang moet dat kapitaal,
tegen 5 percent in 't jaar, op rente uitstaan, om 234
gulden en 37J cent interest op te brengen?
5. Van eene rekenkunstige reeks is de middenteim 125 en
de som der termen 1125. Welke is die reeks, als de
eerste term het | gedeelte van 37^- is?
6. Iemand heeft, voor den tijd van 6 jaren, eenig geld
op rente uitgezet tegen 6^ percent in 't jaar, en be-
vonden , dat de interesten te zamen juist 6250 gulden
minder bedroegen dan 't uitgezette kapitaal was. Hoe
veel rijksdaalders interest kan de bedoelde som, tegen
3| percent in 't jaar , in 3 jaren meer opbrengen dan
7500 gulden, tegen 5 percent in 't jaar, in 2 jaar en
6 maanden?
7. Een schip A, bemand met 25 personen, was voor den
tijd van 150 dagen van proviand voorzien. Na 50 dagen
op reis te zijn geweest, redde men van een veronge-
lukten bodem 15 personen, die als broeders de ovengfe
levensmiddelen deelden met de bemanning van 't schip
A. Met welk gedeelte heeft men — van dien tijd af —
het dagelijksch rantsoen moeten verminderen, om toen
nog 75 dagen met den voorraad toe te komen?
8. Zes vierkante meter katoen staat in prijs gelijk met 5
vierkante meter linnen. Hoe veel gulden kost nu 20 meter