Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
dan bekomt men 108|. Uit hoe veel vierde deelen be-
staat de teller der bedoelde breuk?
7. A heeft Sf maal zoo veel guldens als B rijksdaalders ,
terwijl de gezamenlijke waarde der bedoelde geldstuk-
ken = is aan den interest, die 22500 gulden, tegen
4 percent in 't jaar, in 5 maanden opbrengt. Hoe veel
van de genoemde geldstukken heeft A meer dan B ?
■8. B heeft 25 gulden meer dan A , C 50 gulden meer dan
B, en D 125 gulden meer dan A, B en C te zamen.
Hoe veel gulden heeft ieder, zoo 't geld van A tot dat
van D staat als 2 tot 15 ?
9. Van eene rekenkunstige reeks, die uit 21 termen be-
staat , is de reden gelijk aan den grootsten gemeenen
deeler van 11J, 18| en 30, terwijl de laatste term
het viervoud van den eersten is. Hoe groot is de som
der termen van de bedoelde reeks ?
10. Van 2 getallen , die tot elkander staan als 3| tot ,
is 't vijfvoud van 't grootste 125 meer dan 't acht-
voud van 't kleinste. Welke zijn die getallen ?
AFDEKLING VI.
1. Onder A, B en C moet 100 gulden zóó verdeeld wor-
den , dat B gulden meer bekomt dan A, terwgl
C 12^ gulden meer moet hebben dan A en B te zamen.
Hoe veel gulden komt ieder alzoo toe ?
2. Een landbouwer verkocht eene partij rogge tegen 225
gulden de 30 hectoliter. Indien hij er 50 hectoliter
boekweit bij verkocht hadde, dan zou zijne geheele
ontvangst juist 875 gulden geweest zijn. Hoe veel hec-
toliter rogge heeft hij verkocht, als 30 hectoliter boek-
weit op 75 rijksdaalders gerekend is ?