Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
10. Welk quotiënt bekomt men, wanneer men 't kleinst»
gemeene veelvoud van 11^, 15 en 22j- deelt door den.
grootsten gemeenen deeler van löj , 45 en 56^ ?
APDEELING V,
1. Verdeel 't getal 375 zóódanig in 4 deelen, dat die eene
meetkunstige evenredigheid vormen , waarvan de som
der termen van de voorgaande reden staat tot de som
der termen van de volgende reden = 3^- : 6|. Welke
is de bedoelde evenredigheid , zoo de tweede term 15
meer moet zijn dan 't drievoud van den eersten 9
2. Van 8 getallen, die tot elkander staan als 3, 5 en 8 ,
is 't viervoud van 't grootste 30 meer dan 't tienvoud
van 't kleinste. Welke zijn de bedoelde getallen?
3. Er zijn drie getallen, die tot elkander staan als 3|,
en 10. Welke zijn de bedoelde getallen, zoo 't zes-
voud van 't kleinste 25 meer is dan 't tweevoud van
't grootste?
4. Iemand vermenigvuldigde zeker getal met 22-1 en deelde
het product door den grootsten gemeenen deeler van
30, 48 en 72, waardoor hij 't | gedeelte van 75 be-
kwam. Welk produet bekomt men, wanneer men 't
bedoelde getal met 3| zesde deelen vermenigvuldigt?
5. Onder 4 personen, die wij A , B, C en D zullen noe-
men, moet 150 gulden zóó verdeeld worden, datAl.|
maal zoo veel bekomt als de anderen te zamen. Hoe
veel gulden komt ieder toe, als D 2 gulden moet
hebben tegen A 9 — en C 3 tegen D 4?
6. Van zekere breuk staan teller en noemer tot elkander
als 3 tot 32. Wanneer men 't twintigvoud van den
teUer vermindert met het IGde- deel van den noemer»