Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
AFDEELING III.
1. Een schooljongen, die zeker getal met 912 moest ver-
menigvuldigen , schreef door onkunde de gedeeltelijke
producten regt onder elkander, waardoor hij in 'tpro-
duct (antwoord) 1687500 te weinig bekwam. Bereken
hieruit, welk product hij zou verkregen hebben, indien
hij goed gewerkt hadde.
2. Een voerman bestelde een' timmerman eene haverkist, die
van binnen 2' meter lang — en decimeter wijd
moest zijn. Hoe diep moest die bak zijn, om er een half
last haver in te kunnen bergen?
3. Een winkelier verkoopt eene partij tabak voor 5 6| gul-
den , tegen 3| gulden de 5 kilogram en bevindt daar-
door zóóveel te winnen als 15 kilogram hem gekost
heeft. Bereken hieruit den inkoopsprijs van 1 kilogram.
4. Onder A, B , C en D moet 7700 gulden zóó verdeeld
worden, dat 4 maal 't deel van A, 3 maal 't deel van
B, 2 maal 't deel van C en 5 maal 't deel van D,
gelijke producten geven. Hoe veel gulden komt ieder
alzoo toe?
5. Een winkelier verkocht eene partij tabak met 6| percent
winst voor 500 gulden. Indien hij voor elke kilogram
12 j cent minder ontvangen hadde, dan zou zijn verlies
juist 10 percent geweest zijn. Uit hoe veel kilogram
bestond die partij?
6. Iemand verkocht van eene partij thee het zesde gedeelte
en 15 kilogram, voor 100 gulden. Hoe zwaar woog de
partij die met 11^ percent winst verkocht is, als de
inkoop er van 337 2 gulden bedroeg?
7. Van een stuk land, dat de gedaante van een' rechthoek
heeft en 1250 meter in omtrek is, staan de lengte en