Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
210. Een rechthoek, waarvan de lengte tot de breedte staat
als O : 3, heeft evenveel omtrek als een quadraat, welks zijde
3.2 M. is. Hoe groot is de rechthoek?
211. Van twee getallen is het vijfvoud van het kleinste
evenveel als het achtste deel van het grootste. Welke zijn
die getallen, als ze samen 1025 zijn?
212. Iemand geeft in 9 maanden zooveel uit, als hij in
8 maanden verdient. Als hij jaarlijks f200 overhoudt, hoe
groot is dan zijn jaarlijks inkomen ?
213. Iemand heeft 400 KG. van zekere waar, die hem
f2,20 per KG. kost. Hierbij wil hij eene mindere soort voegen
van fl,60 de KG., zoodat het mengsel hem op fl,75 de KG.
komt te staan. Hoeveel KG. van de laatste soort moet hij
nemen ?
214. Iemand koopt een stuk laken tegen f6 den M. en
betaalt daarvoor f450 en nog zooveel guldens, als hij Meters
koopt. Hoeveel Meters kocht hij ?
215. Iemand koopt twee stukken laken, waarvan het grootste
6'/4 M. langer is dan het kleinste; het grootste ä en het
kleinste ä f6^/5 den M. Indien ze samen f558,05 kosten, hoe
lang is dan elk stuk?
E. N. S. Zutphen.
216. Hoeveel HL. is:
a ^ 'è) ■■ (% - lik ^
217. Om een spiegelglas, lang 1.2 M., breed 6 dM., wordt
eene lijst gemaakt van 8 cM. breedte; hoeveel zal deze lijst
kosten, als men cent per dM^ rekent?
218. Een bak, welks vierkante bodem 25 dM. in omtrek
heeft (binnenwerks), kan 1.5625 HL. water bevatten. Hoe
diep is die bak ?
219. Iemand koopt waren tegen 42'/2 cent het KG. Hij
betaalt in het geheel f 450 en nog zooveel stuivers, als hij
KG. koopt. Hoeveel KG. heeft hij gekocht?
220. Iemand koopt rij'/centspostzegels. Had hij voor het-
zelfde geld «wêcentspostzegels gekocht, dan had hij er 60 meer
gehad. Hoeveel postzegels kocht hij ?