Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
langer, dan wanneer A. dit doet. In hoeveel dagen had ieder
van hen het werk alleen kunnen afmaken, als A. in den-
zelfden tijd l^/s-maal zooveel verricht als B. ?
165. Een rijksdaalder weegt 25 G. en heeft een gehalte
van 0.945. Hoeveel rijksdaalders kan men slaan uit 17.766 KG.
fijn zilver? Hoeveel koper moet er bijgevoegd worden?
166. A., B., C. en D. handelen samen. A. legt zoo vaak 5
als B. 71/2 en als C. 9 gld. in. Van de winst, groot f 3540,
ontvangt D. f 960. Hoe groot is de inleg van D., als B. f1500
minder heeft ingelegd dan C. ?
167. Op zeker oogenblik tusschen 4 en 5 uur staat de
uurwijzer evenver vóór als de minuutwijzer over 5. Hoeveel
zestigste deelen van den omtrek der wijzerplaat hebben uur-
en minuutwijzer op dit oogenblik sedert 4 uur samen afgelegd ?
En hoe laat is het op het bedoelde oogenblik?
168. A. bezit f 100 en B. f 54. A. geeft 2-maal zooveel uit
als B. en houdt 1-maal zooveel over. Hoeveel geeft ieder uit ?
169. Van een opgaande deeling wordt het quotiënt 16, als
men den deeler, en 84, als men het deeltal met 48 ver-
meerdert. Welke is die deeling ?
170. Een houten kubus, met een ribbe van 12 cM., is
bekleed met lood, ter dikte van 1.5 cM. Hoeveel KG. weegt
de kubus (met het lood), als het soortelijk gewicht van het
hout 0.6 en dat van het lood 11.3 is"?
XXIII R. K. S. Maastricht.
171. A en B hebben samen f 18500 uitstaan waarvan zij
jaarlijks f 753,75 rente ontvangen. Als A. f2.500 minder heeft
uitgezet en percent meer van zijn geld trekt dan B., vraagt
men naar welk percent B's geld uitstaat.
172. Iemand is eene som geld schuldig. Hij betaalt daaro])
zoo menigmaal 3 kwartjes, als hij 1 schuldig is. Van de rest
der schuld betaalt hij zoo menigmaal 2 kwartjes als hij f 1
schuldig is. Van wat hij dan nog schuldig blijft, betaalt hij
zoo dikwijls 1 kwartje, als hij f 1 schuldig is. Als hij daarna
zijne schuld geheel afdoet met f 975, hoeveel was hij dan
aanvankelijk schuldig?
173. Een mengsel van goud en zilver bevat 72 percent
goud. Daarbij voegt men eene hoeveelheid fijn goud, die 25