Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
94. Herleid:
(3 ~ 3) 4) (2 " 3) (3 """4)
(-1 + J) (u-i)
(1-1) (I-:)
+
+
95. Een koopman heeft 56 M. laken gekocht k f 5.25 den
M. Hij verkoopt het laken met 20 pCt. winst, maar geeft zijn
klant 10 pCt. korting voor contante betaling. Hoeveel procent
heeft hij nu gewonnen?
96. Een blok hardsteen is 3000 K.G. zwaar en heeft de
gedaante van een rechthoekigen balk. Het soortelijk gewicht
is 2.5, de lengte 3.2 M. en de breedte 1.5 M. Die steen moet
aan alle zijden glad geslepen worden. De steenhouwer kan
per uur 5 dM^ glad slijpen. Hoeveel uren heeft hij noodig ?
97. Iemand heeft 2 huizen, waarvan het tweede hem lV.i
maal zooveel heeft gekost als het eerste. Het eerste brengt
hem 6 pCt., het tweede 5 pCt. op, samen f 760. Hoeveel is
de prijs van elk huis?
98. Twee paarden kunnen in denzelfden tijd evenveel grond
beploegen als 3 ossen, en het dagelijksch onderhoud van 4
ossen is gelijk aan dat van 3 paarden. Als mi een stuk grond
door 3 paarden in 8 dagen kan beploegd worden, hoeveel
kost het dan, indien het in 6 dagen door ossen beploegd wordt,
als het dagelijksch onderhoud van een paard f 2 kost?
99. Een winkelier heeft V4 van eene partij waren verkocht
ä f 0.29 het K.G., de helft a f 30 het K.G. en de rest met
eene winst van 4 cent per K.G. Hij heeft f 16.80 gewonnen.
Wat is de inkoop per K.G. geweest ? De partij was 320 K.G,
zwaar.
XIII. R. K. S. Groningen.
100. Hoeveel is:
4 4-/4/11 2V2\ 3.3 05 -0125?