Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
6 maanden tot 2250 gulden geworden, omdat zij gedurende
dien tijd naar 4 pCt. per jaar op interest had uitgestaan.
Hoe duur is de centiare betaald, wanneer de lengte 20 DM.
en de breedte 5 M. is?
37. Men moest een getal met 3.205 vermenigvuldigen,
maar vergat om op de nul te letten. Het product was dien-
tengevolge 1.08 te veel. Bereken het vermenigvuldigtal.
38. De som van twee getallen is '/2 tegen hun verschil >/4-
Het product der getallen is 108. Welke zijn de getallen?
39. Bereken: Z^^U, : j (V., - V.2) X CU + V3) !
NB. De geheele ontwikkeling duidelijk te laten zien.
VI. R. K. S. Nijmegen.
40. Het ontbrekende getal in te vullen:
503/ie - 2.634 X
1.6x2

= 0.5 + 4.5 : 3.
41. Deelt men de som van twee getallen op het grootste
getal, dan is het quotiënt 0.68. Wat is het quotiënt, als men
het verschil der twee getallen op het kleinste deelt?
42. Van vier aftrekkingen met hetzelfde aftrektal zijn de
aftrekkers achtereenvolgens 43, 125, 200 en 17. De som der
vier resten is 4551. Bereken het aftrektal.
43. Een kubus wordt middendoor gesneden door een vlak,
evenwijdig aan het grondvlak. De oppervlakte van één der
verkregen halve kuben is 1.28 dM^. kleiner dan die van den
heelen kubus. Hoeveel deci-Stères is de inhoud van den kubus ?
44. Een koopman verliest op een stuk laken 10 pCt.
Beredeneer, hoeveel pCt. hij winnen zou, als hij inkoopsprijs
en verkoopsprijs per Meter kon verwisselen.
45. Als A 2 dagen aan een werk arbeidt en B vervolgens
4 dagen, dan is het van het werk gereed. Werkt A. eerst
4 dagen en B daarna 2 dagen, dan is "/is klaar. In hoeveel
dagen kan A dat werk alleen afmaken.
46. Een kapitaal staat gedurende 8 maanden uit tegen
5 pCt. 'sjarrs. Met hoeveel pCt. wordt de interest meer ver-
meerderd door het percent 1 grooter te maken dan door het
aantal maanden met 1 te vermeerderen ?