Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
deelen zwavel. Welke hoeveelheid jachtkruit zal nu 32.3 KG.
zwavel minder bevatten dan eene 6-maal zoo groote hoeveel-
heid kanonkruit?
29. Een kapitaal is f 400 grooter dan een ander, en f1200
kleiner dan een derde. Het eerste kapitaal staat uit tegen
5 o/o, het tweede tegen 4 «/o en het derde tegen 4'/a %'sjaars.
De gezamenlijke jaarlijksche interest bedraagt f 659. Hoe
groot zijn de kapitalen?
30. Bereken:
9 0.025 \
/9'/, 2.75^ _ ( I
\25'/3 + 3VJ
3^60 / V 15.^82571 0.93709/"
31. Tel samen :
9 pond, 3 ons, 5 drachmen, 2 scrupel, 13 grein,
7 4 1
' 11 ^ V 1
11 1 II „ ,
9 „ 6 „ 2 „
8 „ 7 „ 7 „ 18 „ ,
(1 medicinaal pond = 12 ons, 1 ons = 8 drachmen, 1
drachme = 3 scrupel, 1 scrupel = 20 grein.)
32. Hoeveel centiliter bedraagt het verschil van 27 kubieke
Pruisische voet en 23 kubieke Engelsche voet?
(1 Pruisische voet = 314 mM., 1 Engelsche voet = 305 mM.)
33. Iemand kocht een rechthoekig stuk land, lang 2 KM.
3 DM. en 5 M., breed 1 KM., 5 DM. en 4 M., tegen f 18
de Are. Hij verkoopt het land voor f 0,45 den vierkanten
Meter voor bouwterrein. Als hij f 2015 onkosten heeft ge-
maakt, hoeveel winst maakt hij dan ?
34. Een leerling moet vermenigvuldigen met 4906. Hij
springt bij de 4 slechts 1 cijfer in en krijgt daardoor 172350000
te weinig. Welke uitkomst had hij moeten krijgen ?
35. Twee kapitalen, die f 1000 verschillen, staan 1 iaar
uit: het kleinste ä 2'/2 "/o en het grootste ä 5 %. Aan het
einde van het jaar bedraagt de som van kapitalen en inte-
resten f 8520. Hoe zijn de beide kapitalen?
V. R. K. S. Groningen.
36. Een stuk land, dat den vorm heeft van een rechthoek,
werd als bouwterrein verkocht. De ontvangen som was na