Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
20. Een tabakshandelaar wil twee soorten tabak vermengen.
Neemt hij 7 KG. van de eerste en 3 KG. van de tweede
soort, dan kost 1 KG. mengsel 74 cent. Neemt hij echter 3
KG. van de eerste en 7 KG. van de tweede, dan is de prijs
66 cent per KG. Hoeveel is de prijs van de twee soorten
per KG. ?
21. Van twee kapitalen, samen f 11000 groot, staat het
kleinste tegen 4 pCt. en het grootste tegen 3 pCt. uit. Na 2
jaren hebben zij samen f 78.5 aan interest opgebracht. Hoe
groot zijn de kapitalen?
_ „ . 0.85714;j —0.1461.538 , „, , „ ,
22. Bereken :-^^-: CI12 + 'lu + '/is)-
23. Vermenigvuldig:
16 Amsterdamsche roede, 8 Amst. voet, lOAmst. duim
met 2.5 en herleid de uitkomst in de tegenwoordige maat.
(1 Amst. roede = 16 voet, 1 voet = 11 duim, 1 Amst.
duim = 26 mM.)
24. Een koopman koopt 3 partijen suiker eerst voor 44
cent, toen voor 42 cent en eindelijk voor 44 cent het KG.
Hij verkoopt de eerste partij met 5 pCt. winst, de tweede met
10 pCt. winst en de derde met 10 pCt. verlies. Het blijkt nu,
dat hij voor elke partij evenveel geld terug ontvangt. Uit
hoeveel KG. bestond elke partij, als hij in het geheel 38000
KG. heeft gekocht?
25. Hoeveel Hectare bedraagt de som van 0.725465 KM^,
2416.3297 Are, 729325.4 M^, 2959.34 cA. en 72-593456245 cM^
minder dan 1 vierkante Myriameter?
26. Een kist, buitenwerks 1.25 M. lang, 8 dM. breed en
75 cM. hoog en zonder deksel, is van hout vervaardigd, dat
overal 3 cM. dik is. Bereken het gewicht van het zand, dat
deze bak kan bevatten, als 1 dM' zand 1.42 KG. weegt.
27. Van eene aftrekking is het verschil 31109. Vermindert
men den aftrekker met 15 en vermeerdert men het aftrektal
met 6, dan is de som van het nieuwe aftrektal, verschil en
den nieuwen aftrekker 75200. Welke is de eerste aftrekking
geweest ?
28. Buskruit voor de jacht bestaat uit 79 deelen salpeter
tegen 11 deelen kool en 10 deelen zwavel. Dat voor kanonnen
bestaat uit 74 deelen salpeter, tegen 13 deelen kool en 13