Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
B. Beschrijf duidelijk, wat iemand doet, die, in letter-
lijken zin:
Geef daarna een voorbeeld van iemand, die, in figuur-
lijken zin:
1. Iets voor goede munt aanneemt,
2. 't Hoofd boven water houdt.
C. Maak met ieder der volgende werkwoorden 3 zinnetjes:
een met den In pers. meerv. Onv. Teg. tijd Aant. wijs.
een ,, ,, In ,, ,, ,, Verl, ,, ,, ,,
een „ het verleden deelw. als bijv. naamw. vóór een
zelfst. naamw. gebruikt.
onderscheiden — verspreiden
losbarsten — belasten.
XXX. R. K. S. Apeldoorn.
I. Maak een opstel over:
1. Een treffend voorval uit mijn leven.
Kunt ge dit onderwerp niet behandelen, neem dan het
volgende:
2. Een regenachtige Zondag.
11. Taal (Zinnen.)
Gebruik de volgende uitdrukkingen in zinnen, zoodat de
beteekenis van de cursieve woorden duidelijk uitkomt.
Geef na elk tweetal zinnen beknopt het verschil in betee-
kenis tusschen de cursieve woorden aan:
tijdige hulp, tijdelijke hulp.
een onverdraagzaam mensch, een onverdraaglijk mensch.
een lang verhaal, een langdradig verhaal.
III. Taal (Verklaringen.)
Geef duidelijk den inhoud en de bedoeling van het onder-
staande weer.