Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
i
Nederlandscli Sclioolniiisaun
_ aclil 151 iiü jJ ?i1i!^eiiMr;L.i
AMSTERDAM. .
NEDERLANDSCIIE TAAL.
189 5.
I. R. K. S. Haarlem.
Maak een opstel over een der volgende onderwerpen:
1. De ooievaar.
2. De geschiedenis van een paard, door het paard zelf
verteld.
3. Eene beschrijving van een uitstapje of reisje, dat gij
gedaan hebt.
Geef de beteekenis op der volgende spreekwoorden:
Als het kalf verdronken is, dempt men den put.
Men moet het ijzer smeden, als het heet is.
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
Beter hard geblazen dan den mond gebrand.
Het oog van den meester maakt het paard vet.
Als men in het veen is, ziet men niet op een turfje.
De vos verliest wel zijne haren, maar niet zijne streken.
Rijkdom en een dubbeltje kennen elkaar.
Voorbeeld:
Als het kalf verdronken is, dempt men den put = Als
't ongeluk gebeurd is, neemt men maatregelen om het te
voorkomen.
Gebruikt in zinnen:
Daarentegen, integendeel, niettemin, opdat, tenzij, hetzij
----hetzij, naarmate, hoewel, evenwel.
Toctsnaald VII. 1