Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
1. Maak eens goed duidelijk, welk verband in den laatsten
regel wordt aangewezen door het woordje maar.
2. Geef een ander woord voor oorlogsraad (r. 5).
3. Zijn trots (r. 1) en gener (r. 8) goed gespeld ? en waarom ?
4. Wat wordt aangewezen met H- (r. 3)?
5. Wat is eene eereplaats?
6. Wat beteekenen boord (r. 6) en sneeuw (r. 8), en waar-
door kunnen deze woorden die beteekenis hebben?
7. Verklaar r. 3 en 4; ook r. 7, 8, 9 en 10; ook 12 en 13.
XXVIII. R. K. S. Maastricht.
Opstel.
Maak een opstel over één der volgende onderwerpen:
1. Jan krijgt van oom een vogeltje en maakt er een
kooitje voor.
2. Een metselaar valt van het dak dood, en laat een
weduwe met kinderen onverzorgd na.
3. Wij waren eens op den toren geklommen — het was
zomer en zeven uur in den morgen. — Wat wij al zagen?
Gebruik in goede zinnen:
Voorloopig — ergdenkend — wispelturig — bescheiden —
vluchtig — opgang maken — in twijfel trekken — vergoe-
lijken — haken naar — in overweging geven —.
Aanvullen.
Een rusteloos .... Een onrustig .... Een getemde ....
Een tam .... Een geestrijk .... Een geestig .... Een
langdurige .... Een duurzaam .... Een weidsche ....
Een trouwelooze .... Een ontrouwe .... De achterstal-
lige .... De kunstmatige .... Een doeltreffende .... De
belendende .... Een kernachtige. . . . Een besloten ....
Een gesloten .... Een onbekookte .... Verduurzaamde ..