Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Nog lag Japik op de kruin
Van het duin
Op zijn ellebogen,
En nog hield hij de oogen op
't Ruime sop,
Groote, vroolijke oogen.
„Nou, Roodkapje mag wel blij zijn."
— Dacht hij — „en de heele zee!"
Japik zal er Maandag bij zijn,
Japik vaart 'n Maandag mee !"
Vul achter de volgende woorden uit dit versje de beteeke-
nis in:
sop = ... . het hielden = . . . vlak naar H lapje = ... .
afslag = .... rel = .... in H zicht = ... . hen = . . .
laten = . . . . den dag des Heeren = .... af = ... .
Lees nu het versje goed over, opdat ge dit schetsje straks
met uwe eigen woorden weer kunt vertellen.
Taalwerk IV.
Des vlootvoogds hevelen.
(1ste couplet.)
Op gindsche kiel, wier borst zoo trots
Zich opheft boven 't golfgeklots.
Alsof ze 't wist, dat zij de kleuren
Des vlootvoogds mag ten hemel beuren,
Is des oorlogsraad bijeen vergaard;
Elk boord heeft daar zijn Hoofd gezonden ;
Pronkt deze nog met blonden baard.
Is gener kruin met sneeuw bezwaard,
't Zijn mannen, allen trouw bevonden.
En broeders door hun heldenaard.
De glorie heeft hun 't pad gewezen;
Door vuur zijn ze en door bloed gegaan
Tot de eereplaats, waarop ze staan;
Zij zijn door eigen moed gerezen.
Maar bleven rein van eigenwaan.