Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
En toen de grijsaard ontwaakte
En 't geurig kransje vond,
Toen keek hij met dwalende blikken
Het stille kamertje rond.
Daar kwamen beiden gevlogen
Den ouden man in d'arm.
Zij kusten koozend zijne wangen
En hem sloeg het harte zoo warm.
Hij streelde 't oudste zijn lokken,
En hief er 't kleintjen omhoog,
Toen beefde er een lach om zijn lippen
En tintelde een traan in zijn oog.
Geef het bovenstaande gedichtje in uwe eigen woorden
weer.
II.
Ge moet in de volgende zinnen den naamval opgeven van
de zelfst.nw. en de voornw. Plaats daartoe het cijfer 1, 2, 3
of 4 boven deze woorden.
Vonden de ouders van Marie dat meisje een geschikt vrien-
dinnetje voor haar?
Wie zijt gij, krijgsman zoo vol moed.
Met wien ik gistren streed.
Wiens arm mij reeds^met d'eersten slag
Het voorhoofd duizlen deed ?
Hij wist niet, of de handdruk, dien hij zijnen vriend gaf, niet
de laatste zou zijn, of de kus, dien zijne moeder hem op het
voorhoofd drukte, niet de afscheidskus was voor dit leven.
Voor wie dit werk zonder fouten maakt, heb ik gaarne
een woord van lof.
III.
Gebruik elk der volgende woorden in een flinken zin :
opsmukken, nopen, doordien, mits, tenzij. .
IV.
D ic t é e.