Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
öl
b. Wie in 't veen is, ziet op geen turfje.
Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.
Een vos verliest wel zijn haar, maar zijn streken niet.
3. Ontbind den volgenden samengestelden zin in enkel-
voudige volzinnen en benoem deze:
Toen de reizigers eindelijk het dorpje hadden bereikt, dat zij
reeds van den top des heuvels hadden zien liggen, bemerkten
zij tot hunne teleurstelling, dat er niet eens eenß herberg
was, waar zij nachtverblijf konden bekomen.
(Voor de derde klasse.)
1. Opstel: Naar keuze:
1. Mijne woonplaats. 2. Op de heide.
2. Verklaar:
a. doodsch en doodelijk,
kinderlijk, kindsch en kinderachtig,
tijdig en tijdelijk,
meesterlijk en meesterachtig.
h. Water in zijn wijn doen.
Met twee maten meten.
Veel op zijn kerfstok hebben.
3. Ontbind den volgenden volzin in enkelvoudige zinnen,
benoem ze en geef het verband aan:
Waagdet gij nog eens eene oude anecdote te vertellen, die
u veel genoegen verschaft had, en waarvan gij ook thans u
nogal wat beloofdet, omdat allen zich hielden, alsof zij haar
niet kenden, hij bedierf er de uitwerking van, door juist, als
het op die aardigheid aankwam, het verhaal al raffelende af
te maken.
1. Dictee:
R. N. L. Middelburg.
De wenschen van een ezel.
Een tuinier had een ezel, dien hij als lastdier gebruikte.
Als de lente begon, laadde hij hem dagelijks vol bloemen
en ruikers, en dreef hem naar de stad, om daar aan voor-