Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
h. Hij (plegen onv. v. t.) daar vroeger dagelij k (s of sch)
over te spreken.
c. De (uitloten verl. deelw.) prijzen zullen aanstaand—
Donderdag kunnen worden (afhalen verl. deelw.).
d. D— indruk, di— dit schouwspel op u all— maakte,
zal ik nimmer vergeten.
e. Tot d— voornaamst— vorsten die ooit (regeeren volt.
teg. t.), rekent men Willem d— Derd—, d—handhaver
van het staatkundig evenwicht in Europa, en d— ge-
vaarlijkste— tegenstander van Lodewijkd— Veertiende—.
R. N. L. Eindhoven.
De jonge laars.
Een jonge baars, in 't heet seizoen,
Lag, domlend, in een sloot.
Wier oppervlak van krozig groen
Een luwe schaduw bood.
„Och," geeuwde hij een makker toe,
„Wordt ge ook geturkt als ik ?
Wat ben ik al die wijsheid moe.
Die 'k thuis aanhoudend slik!
Dat oude volkje, loom en laf,
Voorzien uit alles kwaad:
Hem waar' de vreugd van 't leven af.
Die leefde naar hun raad.
Het lekkerst, dat ge proeven kunt,
Moog' drijven in den vliet.
Zij droomen van een angelpunt
En schreeuwen: „Roer het niet" "
Bij 't zeggen schuift het kroos vaneen,
En door het groen verdek,
Wringt, kronkelend, een worm zich heen,
Een pier, zoo vet als spek.