Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Ontleed redekundig:
Let op uwen goeden naam, maar nog meer op uw geweten,
want het is eene ijdele vreugd voor u, dat ge beter schijnt
dan ge zijt, maar 't ia een zegen voor ieder, dat men is, wat
men zijn moet.
Plaats het cijfer van den naamval boven de cursief ge-
drukte woorden :
U, wien ik mijne betrekking dank, vergeet ik nooit, u beloof
ik hulp, zoodra ge mij die zult vragen, terwijl ik de anderen,
welke mij hulp weigerden, zal trachten te vergeten.
XXIV. R. K. S. Apeldoorn.
I (Opstel).
Ter keuze:
De geschiedenis van mijne pop.
Onze hond.
Onze kat.
Mijn broertje.
Mijn zusje.
Een prettige verjaardag.
II (Zinne n).
Vul de volgende zinnen aan:
Met inspanning van alle krachten moeten wij ons school-
werk maken, omdat.........
Vele planten houden van licht en warmte, andere
.....; daarom.........
Arbeid en ontspanning moeten elkaar afwisselen, want ...
Rijkdom alleen maakt niet gelukkig; immers al hadden
wij alle schatten van de wereld,.........
Spelen en wandelen is wel heel prettig, maar.....
Gebruik het woord vaart in verschillende beteekenissen
in flinke zinnen en geef na eiken zin eene korte omschrij-
ving van de beteekenis.