Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
1. Vervang ieder der cursief gedrukte woorden en uitdruk-
kingen, door een woord, dat hetzelfde of bijna hetzelfde be-
teekent.
2. Noem de bijvoegl. naamw. in de 3 coupletten.
3. Bijvoeglijke naamwoorden zijn bepalingen van de zelf-
standigheden, waarbij ze geplaatst zijn. Geldt dit wel van al
de door u opgenoemde?
4. Wat beteekent golfgebruis (couplet 3), in welken naam-
val staat het, en waarom ?
5. Wat beteekenen de beide laatste regels ?
6. Vertel eens met uw eigen woorden den inhoud van het
tweede couplet.
7. In den vierden regel van het tweede couplet staan een
paar kleine onnauwkeurigheden ; wijs die aan.
XXIII. R. K. S. Maastricht.
Opstel naar keuze.
Een natte winter.
Mijn buurman, de timmerman.
Dooi, na strenge vorst.
Bezig in goede zinnen :
Ongegrondheid — miskenning — reikhalzen —ontketenen
— bevestigen — vergallen — gelijkmatig — gemeenschap-
pelijk — hardvochtig.
Hooge boomen vangen veel wind, dit beteekent:
De pot verwijt den ketel, dat hij zwart is, „
De beste stuurlui staan aan wal „
Smeed het ijzer, als het heet is „
Honger is de beste saus, „
Rijkdom en een dubbeltje kennen elkaar, „
Opstel naar keuze.
Het vuur.
De stoomboor.
De vogels, vrienden en vijanden van den land- en tuinman.