Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
3 ■ 42
Het schuim vliegt laugs het gouden bit
Uit d' opgestoken bek;
Het purpren neusgat briescht en snuift,
Het haar krult langs den nek;
De klepper staat ten rit gereed,
De hoeven in den grond.
En rekt het hindevorraig lijf,
En zwiert den staart in 't rond.
Daar klinkt de schelle sein-trompet
Den ruiter in het oor.
De loop vangt aan — een stofwolk rijst —
Des Perzers ros vliegt voor.
Het edel dier, zijn meester trouw,
Behoeft noch spoor, noch roè —
En eer zelfs de andren d' eindpaal zien.
Komt hem de zege toe.
III.
Omschrijf — zoo kort mogelijk — de beteekenis van:
1. In het Verleden ligt het Heden.
In het Nu, wat worden zal.
2. Wie wel doet, wel ontmoet.
3. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.
4. De Kaart en de Kan maken den armen man.
IV.
In plaats van „manieren, eooals men die aan het hof ziet,'''
zegt men „hoofsche manieren". Vervang op dezelfde wijze het
cursieve der onderstaande uitdrukkingen telkens door een
woord, dat hetzelfde of ongeveer hetzelfde beteekent:
Eene kust, die men niet kan naderen.
Een mantel, die niet meer naar de mode is.
Een huis, dat gevaar loopt in te vallen.
Schepen, die zeer diep in het water liggen.
Tegenstand, die kort duurt.
Maatregelen, die zeker tot het doel zullen leiden.
Berichten, die elkander tegenspreken.
Schulden, die reeds lang betaald moesten zijn.