Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Opstel.
Geef het onderstaande met uwe eigen woorden terug:
De begrafenis.
1. Zij dragen den krijgsman naar het graf;
De stoet komt traag en statig af.
2. Met waaiende vaandels, bij zomerdag,
Met klokkenklank en trommelslag.
3. Een prachtig kleed, een kruis van eer,
Ligt schitterend op de lijkbaar neer;
4. En verre neven (zij kenden hem nauw)
Gaan plechtig daarachter, in grooten rouw.
189 8.
XIX. R. K. S. Haarlem.
A.
Wijs door een cijfer boven de schuingedrukte woorden den
naamval aan, waarin zij in de volgende versjes voorkomen.
I. In vreugde.
Een druppel uit der, welvaart beker
Geplengd tot andrer laafnis (door de hand
Der dankbre vreugde) is Gode zeker
De welgevalligste offerand.
II. Lands wijs, lands eer.
Wij hebben te allen tijd gegeven
Den Arme, wat zijn leed verzoet.
Den Vriend ons hart — der Trouw ons leven
En 't lieve Vaderland ons bloed.
IIL
Het onderricht kan mij 't verstand niet geven.
Zoo min als 't licht het leven en de kracht;
Wel kan ik zonder licht niet leven.
Maar nooit heeft licht alleen het leven voortgebracht.