Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
De storm joeg wild het luchtruim door,
De zee hief wild haar golven op;
En redloos zwalpt, van top tot top,
Een schip, door 't ongemeten spoor;
Totdat het (eensklaps stukgeslagen)
Als wrak geworpen werd op strand.
En de arme scheepslui, in het zand,
Half stervend, of gestorven lagen.
O Gij, die vaak naar grootheid streeft.
En over 't needrig leven klaagt.
Zie toe, wanneer de Stormwind jaagt,
Wat voordeel lager standplaats geeft. —
Hoe hooger stand, hoe eer bezweken
Wanneer de storm des levens woedt...
In 't strijden met den wilden vloed,
Had ik der Duinroos 't liefst geleken!
1. Hoe wordt in Couplet I het bovenste deel van een golf
genoemd? En hoe in Couplet II?
2. Wat voor woord is vast in Couplet I ? Maakt dat duidelijk.
3. Wat beteekent heter in Couplet I?
4. Wat beteekent ongemeten spoor in Couplet II, en hoe
komt men aan deze uitdrukking?
.5. Wat voor woord is wrak in Couplet II en in welken
naamval staat het?
6. Wat beteekent arme in Couplet II ?
7. Wat beteekent lager standplaats in Couplet III? Is dat
begrip nog ergens anders in dit couplet aangeduid ? Waar dan ?
8. Zeg eens in andere woorden, wat er staat in de regels
5 en 6 van Couplet III?
9. In welken naamval staat Duinroos in Couplet III ?
10. Wat is het verband tusschen Couplet III en de beide
eerste Coupletten ?
XVI. R. K. S. Maastricht.
1. Het oplaten van den vlieger.
2. Jan, de zoon van onzen buurman, heeft met Piet van
den smid gevochten.