Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
V.
Iemand, die beschermt, heet een beschermer.
Vul evenzoo in :
Iemand, die beschermd wordt, heet......
Iemand, die een valschen eed doet, heet......
Iemand, die bekeerd is, heet......
Iemand, die twist zoekt, heet......
Iemand, die den geheelen dag langs de straat slentert,
heet......
Iemand, die van zijn geld leeft, heet......
Een bemoeial is iemand, die zich met alles bemoeit.
Vul evenzoo in:
Een betweter is......
Een schuldenaar is.....
Een voedsterling is.....
Een bedilal is.......
Een gelukzoeker is.....
Een baanbreker is .....
Een werkezel is......
VI.
De volgende woorden hebben verschillende beteekenissen;
breng die woorden in hunne verschillende beteekenissen in
flinke zinnen en vermeld onder iederen zin de beteekenis,
waarin ge het woord hebt gebruikt.
VIL
De duinroos.
De storm joeg wild het luchtruim door.
De zee hief wild haar golven op ;
Een duinroos dopperde op den top.
Maar ging in 't stormen niet te loor;
Neen! ... op de kruin der baar gedragen,
Werd zij geworpen op het strand;
Maar woelde zich weer vast in 't zand;
En bloeit wellicht in beter dagen!