Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
2(i
even op ons. Hij schijnt verbaast(d) over onze komst in
zijn domei(ij)n en verbaast(d) ons niet minder door de stoute
sprongen, waarme(ee)de hij onmiddel(ll)ijk uit ons gezich(g)t
verdwijnt.
11.
Opstel.
Vertrek en aankomst van den spoortrein.
ni.
1. Zoek goede zinnen met de volgende woorden:
gedurig, voortdurend, belemmeren, beletten, edel, adellijk,
overmacht, oppermacht, dragelijk, draagbaar, uitstaan, ont-
staan, genade, genot, pijn, leed,
2. Gebruik de volgende woorden in verschillende betee-
kenis in zinnen: stof, hoop, laken, slecht, klaar.
3. Wat verstaat gij door:
een man van den ouden stempel,
iemand, die de puntjes op de i's zet,
iemand, die 't hart op de rechte plaats draagt,
iemand, die geen knip voor den neus waard is.
XV. R. K. S. Deventer.
I.
Plaats voor elk der volgende werkwoorden een zelfstandig
naamwoord, zoodat het werkwoord in de letterlijke en in de
figuurlijke beteekenis voorkomt, b.v.
ijzer smeden; een plan smeden.
....... meten;........meten.
.....ondermijnen;......ondermijnen.
.......zuigen;.....• . . zuigen.
.......breken;........breken.
......kwetsen ;........kwetsen.
.......buigen;........buigen.
......scherpen;.......scherpen.
.......plooien ;........plooien.
......kruiden ;........kruiden.
.......vellen;........vellen.