Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Stijl IL
Een opstel over een der volgende onderwerpen :
Onze hond. Onze kat. Ons paard.
Mijn bok. Onze kruidenier. Onze bakker.
Onze veldwachter. Onze melkboer.
Onze vischvrouw.
Opmerking: Behalve op den stijl, zal ook op de taal en
het schrift gelet worden.
XIII. R. K. S. Groningen.
I. Gebruik in ferme zinnen (ieder woord in één' zin!):
uithoofde -— trant — overdracht — ontwaren —
slinksch — wederrechtelijk.
II. Van alle woorden in onderstaande versjes en zinnen,
die een naamval hebben, door de cijfers 1, 2, 3 en 4 er
boven te plaatsen, te kennen geven, in welken naamval ze
voorkomen:
a. Wie zijt gij, krijgsman zoo vol van moed,
Met wien ik gistren streed, —
Wiens arm mij reeds met d' eersten slag
Het voorhoofd duizlen deed?
b. Vriend, ik zeg u: wien ik haat,
Ontwijk ik, wien ik liefheb, blijf ik trouw.
c. „Wordt als de kinderen!" sprak de Heer,
„Derzulken is mijn Rijk____"
Gij maakt, o drijvers van de Leer,
Uw kinderen u gelijk.
d. Eens werd door een jong Londensch koopman,
Mr. Robert Mill, den ouden Tobias Witt, — een gewezen
handelaar, die voor een zonderling doorging, maar die heel
wat ervaring en gezond verstand bezat, — een bezoek gebracht.
e. Voor wie niet nauwkeurig alle stukken over deze zaak
nagelezen hadden, is ze zeker steeds een geheim gebleven.
III. Schrijf eenen brief aan een heel vertrouwden vriend:
over het vertrek van eene bevriende familie naar Amerika.