Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
18 97.
XI G. K. S. Amsterdam.
Alles slaapt nog..... De teergevoelige planten houden
hare bladeren nog toegevouwen en schijnen wel bezielde
wezens, die met de oogen toe in vergetelheid gedompeld liggen.
Zwart is de westerkim en ondoordringbaar de oosterkim,
als een doorschijnende waterplas, kleurt zich met een twij-
felachtig licht. Van alle sterren blinkt er nog eene enkele;
haar naam is Lucifer, en zij dient als voorbode van de
naderende zonne. Langs de boorden van het woud hangt
eene mistgordijn; maar zij trekt omhoog en heeft nu reeds
de toppen der boomen bereikt, welhaast zal zij opstijgen en
onzichtbaar verzwinden in de hemelkolk.
Als eene ootmoedige dienstmaagd, die stilzwijgend op het
ontwaken harer meesteresse wacht, zoo omhult de aarde zich
met stilte, totdat hare gebiedster komt. Eene roode tint
verft nu de lichtpoort, de morgenster verbleekt.
Beantwoord de volgende vragen:
1. Waarom worden de planten teergevoelig genoemdLl Geef
een voorbeeld, waaruit blijkt, dat ook een mensch teerge-
voelig kan zijn. Zeg met andere woorden: Hij was zeer
gevoelig voor dit blijk van vriendschap.
Wanneer is men gevoelig over iets? Geef een voorbeeld.
Wanneer zegt men, dat iemand eene gevoelige les krijgt?
Geef een voorbeeld.
2. Wat zijn bezielde wezens? Geef eenige woorden, die op
dezelfde wijze als bezield gevormd zijn met voorvoeging van
be. Zeg met andere woorden: De redenaar wist zijne hoorders
te bezielen.
3. Wat beteekent: zij liggen in vergetelheid gedompeld?
Waarin kan men nog meer gedompeld zijn? Gebruik ééne
van de uitdrukkingen, die gij noemt, in een zin.
4. Wat beteekent: ondoordringbaar hier? Wat is eene
doordringende kou? Wanneer zegt men van menschen, dat
zij doorgedrongen zijn, wanneer dat zij doordrongen zijn ? Ge-
bruik deze beide woorden in zinnen.