Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
X. R. K. S. Apeldoorn.
Dictée.
A.
De Geuzen moordden en plunderden op hunne beurt; zij
rustten niet, voor zij zich gewroken hadden.
Met een krijschende stem riep de vischvrouw, dat een
straatjongen haar plaagde.
Gij leidt een kommervol leven; den ganschen dag kruit
gij de zwaartste vrachten en verdient toch zoo weinig, dat
gij met de uwen gebrek lijdt.
Hij verguist den eens vergoden held.
Het fiere ros steigerde en wierp zijnen berijder ter aarde.
Hij beleed den Israëlietischen godsdienst en belijdt thans
één der Protestantsche godsdiensten.
Het buskruit bestaat uit drieërlei bestanddeelen.
Wien de schoen past, trekke hem aan, zoo luidt een bekend
Nederlandsch spreekwoord.
Moeder verraste ons met eene schaal vol vruchten; mijn
broertje belastte zich dadelijk met de verdeeling.
De oudste der reeën, door het schot verschrikt, vluchtte
met de snelheid van den wind en onttrok zich aan het
gezicht.
1. Maak zinnen, waarin de beteekenis der volgende woorden
duidelijk uitkomt:
A.
Woekeren; gegrond; deskundige; daardoor; medeplichtig-,
B.
Ontduiken; weerloos; voorwendsel] zoodat; onschadelijk.
C.
Tarten; omslachtig; hinderpaal; doordat; openbaar.
2. Verklaar de volgende uitdrukkingen (eigenlijke en
figuurlijke beteekenis):