Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
4. In den vierden regel van het derde couplet staat:
Maar weet je, wat ik liever wou.
Zeg eens, wat de dichter dan liever wou.
5. Geef telkens een ander woord van dezelfde of ongeveer
dezelfde beteekenis in de plaats van :
Zeeuwen Ie couplet, regel 3.
geeuwen Ie 1) „ 6.
bittre 3e )) „ 5.
gestaag 4e )) „ 2.
nood 4e j) „ 6.
bevredig 4e II. „ 6.
1. Breng in goede zinnen :
het hoofd boven water houden,
op den achtergrond geraken,
luchtkasteelen houwen.
2. Vul in, zoo kort mogelijk, op dit papier:
Leugens hebben korte beenen, beteekent......
Wie wel doet. wel ontmoet, beteekent......
Die het dichtst bij het vuur zit, warmt sich het best, be-
teekent ......
Uet zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen,
beteekent......
Het is met hem meer kakelen dan eieren leggen, beteekent......
Hij laat er geen gras over groeien, beteekent......
VIII. R, K. S. Maastricht.
Opstel.
Keuze uit:
1. Een wond aan uw been dwingt u een dag thuis te
blijven. Beschrijf, wat ge uit uw raam ziet.
2.' Onze hond, of de hond van onzen buurman.
Steloefeningen.
A.
Vul in, zoodat de beteekenis van het cursief gedrukte
duidelijk wordt:
1. Zijne krachten waren uitgeput, beteekent......
2. Een lichtzinnig jongeling is een jongeling, die......