Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Op deze wijze:
Een zachte aanraking, een zachte druk doen geen pijn,
zijn niet onaangenaam. Wanneer men dus zachte woorden
tot iemand.....
VIL R. K. S. Deventer.
I.
Armoe.
Ik wou dat 'k had
Een grooten schat
Van guldens en van zeeuwen;
Ik lei daarom mijn werk niet neer,
Noch zou gaan leven als een heer,
Of als een luiaard geeuwen.
Ik zond mijn zoon
Niet metterwoon
Naar Leiden te studeeren,
Noch hing mijn kinders en mijn toijf
Een kapitaal van goud aan 't lijf,
Of opgepronkte kleeren.
'k Bleef bij mijn vak
'k Zou geen gemak
Vóór dat ik oud werd wenschen;
Maar weet je, wat ik liever wou:
Het is van 't jaar zoo'n bittre koü
Voor zooveel arme menschen.
Ik hielp zoo graag,
Maar voel gestaag
Mijn zakken plat en ledig-,
Nu wensch ik ieder ooijenblik,
Dat al wie meer bezit dan ik
Der armen nood bevredig.
1. Zeg in welken naamval de cursief gedrukte woorden
staan en voeg er bij waarom.
2. Vertel in uw eigen woorden, wat beteekent de vierde
regel van het eerste couplet.
3. Zeg ook eens in uw eigen woorden, wat er staat in de
drie laatste regels van het tweede couplet.