Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
V. R. K. S. Groningen.
1. Omschrijf de beteekenis der volgende uitdrukkingen :
eene hooge afkomst, een hoog woord,
een hooge feestdag, met iemand op goeden voet staan.
2. Gebruik in ferme zinnen (ieder woord in één zin!):
•plengen, — tergen, — weifelen, — zwenken, —
kitteloorig, — tersluik.
3. Van alle woorden in onderstaande zinnen, die eenen
naamval hebben, door de cijfers 1, 2, 3 of 4 er boven te
plaatsen, te kennen geven, in welken naamval ze voorkomen :
A.
Al leg je water honderd jaar
Op vaten.....'t wordt toch nooit geen wijn! —
Geen onrecht, dat ooit recht zal zijn,
Hoe oud of 't ook van datum waar'.
B.
Wij hebben haar lief als onze beste vriendin; wij zouden
haar wel onze zuster kunnen noemen.
C.
Wiens vlieger het hoogst staat, dien zal de Commissie den
eersten prijs toekennen.
D.
Hij gaf, wie er hem om vroeg, gaarne een sommetje ter leen.
E.
Wees, wat ge graag zoudt willen lijken;
Of, mocht u dat soms moeilijk blijken,
Wordt, wat ge graag zoudt willen lijken.
F.
Dat zijn ze, die Wilhelmus blazen.
a.
Den hoed in de hand, komt men door het gansche land.