Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij de Haagsche Boekhandel- eti Uitgevers-Maatschappij zijn
O. a. verschenen:
Toetsnaald voor Adspirant-Onderwijzers en Onder-
wijzeressen, Verzameling der Schriftelijke werk-
zaamheden van LI Akte-Examens voor Onder-
wijzer van 1894—1897 ..........f 0.90
_Ie vervolg 1898 ..........- 0.25
Toetsnaald voor Candidaat-Hoofdonderwijzers en
Hoofdonderwijzeressen. Verzameling der Schrif-
telijke werkz.-iamheden van XXV Examens voor
de Hoofdakte van 1894—1897 ...-...- 0.75
_Ie vervolg 1898...........- 0.25
Toetsnaald voor Onderwijzers, die voor vergelijkende
examens studeeren. Opgaven van XXXVI
Examens 1894—1898. ..........- 0.75
Toetsnaald voor Leerlingen der Vijfde Klasse II. B.
S., Scholen voor U. L. O. en voor zelfoefening;
alsmede voor hen, die voor den Handel worden
opgeleid. Schriftelijke examen-opgaven. Eind-
ï^xamen H. B. S., Toelating Universiteit, Vee-
artsenijschool, Kon. Mil. Academie, liCerling-
Consul, Instituut-Accountants, 1895—1898 ... - 0.75
Toetsnaald voor Leerlingen der Derde Klasse H. B.
S. en Scholen U. Iv. O. Schriftelijke examen-
opgaven Cadettenschool Alkmaar, Adelborst, Zee-
vaartschool, Tuinbouwscholen, Machinist Marine,
Posterij en Telegrafie 1895—1898 ......- 0.75
Toetsnaald voor de Leerlingen van Voorbereidings-
klassen voor II. B. S. en Gymnasia, Schriftelijke
werkzaamheden van XXXIII Toelatings-Examens
1895—1898 ..............- 0.75