Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Andere kanalen zijn gegraven met het oog op den handel,
b.v..........
Om in Friesland te komen, kan men van den Haag reizen
op een der volgende manieren:.......De eerste Friesche
plaatsen, die men dan bereikt, zijn.......
In Zeeland wonen veel meer menschen dan in Drente,
ofschoon het kleiner is.
Dit komt, doordat......Er is bovendien nog veel in
Zeeland anders dan in Drente, bijv........
Als men uit Nederland met eene stoomboot naar Indië
gaat, komt men door de volgende wateren :.......
Men kan op een der Groote Soenda-eilanden aankomen
deze zijn........Het grootste van alle is........
het belangrijkst is......, dat ons de volgende producten
levert................Men vindt daar tal van be
langrijke plaatsen, als...........aan zee, en . . .
......in 't binnenland.
In Italië groeien andere planten dan in Noorwegen, door
dat...........Zoo groeien in Italië......., plan
ten. die men in Noorwegen niet vindt.
Aan de Middellandsche zee grenzen de volgende landen
........., in die zee stroomen uit de rivieren.....
van welke.......aan haren mond een delta vormen
evenals de........in ons land.
Groot-Brittanje is het voornaamste fabrieksland van Europa
dit komt door...........; de belangrijkste fabriek
steden zijn:..........
Geschiedenis.
Schrijf het volgende over, vul in wat opengelaten is en
vervang de onderstreepte woorden door andere.
De prins van Oranje werd vermoord in 15 . ., zijn broeder
Adolf sneuvelde in 15 . . bij.......te gelijk met den
Spaanschen bevelhebber.....Lodewijk, een der hoofden
van het compromis der edelen, verloor het leven in 15 . .
bij.........De oudste broeder van den prins werd het
meest bekend als ontwerper der Unie van...........
gesloten in 15 . .
Maurits was stadhouder van 15 . . tot . . . . Hij verraste
Breda in 15 . ., veroverde Groningen in 15 . . en overwon
bij Turnhout in .... en bij Nieuwpoort in .... De be-