Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
b. Welke vieschersplaatsen aan de Zuiderzee liggen.
c. Welke badplaatsen men in ons land heeft.
d. Welke producten vooral aangevoerd worden op de markt
te Meppel, Sneek, Alkmaar en Gouda. Kunt ge ook verklaren,
waarom dat zoo is?
e. In welke streken van ons land veel fabrieken komen
en wat er vervaardigd wordt.
/. De plaatsen in de provincie Utrecht. Noem ze zooveel
mogelijk langs sporen en wateren.
2. Welke eilanden kent ge in onze Oost. Door welke zeeën
en straten worden de groote Soenda-eilanden omgeven?
3. Geef van Engeland op :
a. Grootte en aantal inwoners.
b. De voornaamste rivieren en steden.
c. Waarin we met dit land handel drijven.
Geschiedenis.
1. Zeg waardoor de volgende jaartallen in onze geschiede-
nis merkwaardig zijn: 1555, 1568, 1579, 1581, 1-588, 1.594,
1600, 1625, 1648.
2. Zeg, wat ge weet van:
De invoering van het Christendom in ons land, of
De Regeering van Karei V, of
Den opstand van België in 1830.
Rijksnormaallessen te 's-Gravenhage.
Aardrijkskunde.
In Friesland vindt men veel .... veen; daardoor is ... .
een middel van bestaan en vindt men markten van.....
te......en......en......
Door de vergraving van hoogveen ontstonden vele plaatsen,
.......genaamd, zooals......(ook de ligging der
verschillende plaatsen in te vullen).
Voor den afvoer van turf werden kanalen gegraven, en wel
de volgende:........