Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
Waar wordt de grenslijn van die provincie nu door spoor-
wegen gesneden ?
4. De nijverheid bloeit vooral daar, waar steenkolen en
ijzer bij elkaar in den bodem voorkomen.
Kunt ge dit ook toelichten ? Noem eenige streken in Europa,
waar zulks het geval is.
5. Wijs nader aan, waar de volgende plaatsen in Neder-
landsch Indië liggen : Batavia, Padang, Pontianak en Menado.
Liggen ze ten noorden of ten zuiden van de linie?
Geschiedenis.
Vul in:
1. Toen Alva kwam, was het bestuur over Nederland in
handen van .... sinds ... .
2. De Prins van Oranje deed in 1.572 eenen inval in. . . .,
teneinde ....
3. Toen de Spanjaarden Haarlem veroverd hadden in . . .,
sloegen zij het beleg voor .... en daarna voor ....
4. De onderhandelingen over den vrede in 1607 mislukten,
omdat ....
5. In 1653 had plaats de zeesl.ag bij_____ waar sneuvelde .. .
6. De derde Engelsche oorlog duurde van .... tot... .
Aan het hoofd onzer vloot stond ..... die overwinningen
behaalde bij ... .
7. In 1751 volgde geen stadhouderloos tijdvak, zooals in
1650, omdat ....
8. Ons land was een deel van het Fransche keizerrijk in
de jaren .... Onmiddellijk voor dien tijd heette ons land ....
9. De O. I. C. werd opgericht in het jaar .... De zetel
van haar bestuur in Indië was gevestigd te . . ., dat gesticht
is in ... . door ....
10. In Noord-Amerika bezat de W. I. C. de kolonie . . ..
welke aan Engeland werd afgestaan in ... .
XXVIII. R. K. s. Maastricht.
Geschiedenis.
Vaderlandsche geschiedenis.
1. Vertel wat gij weet van Keizer Karei V.