Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
3. Noem in volgorde de u bekende steden aan de Oostzee.
4. Evenzoo de u bekende Europeesche rivieren, uitmondende
in de Middellandsche zee.
5. Welke voortbrengselen kunt gij noemen uit andere
werelddeelen in ons land ingevoerd ? Zoo mogelijk 't land
van oorsprong opgeven.
Geschiedenis.
In ... . deed Karei V afstand van de regeering ten be-
hoeve van zijn zoon .... Deze was niet bemind bij de
Nederlanders en vooral zijne maatregelen tegen de ... . ver-
wekten groote ontevredenheid. Na den beeldenstorm in 't
jaar .... werd de landvoogdes .... vervangen door ....
Onder hem begon de tachtigjarige oorlog (van ... tot . . .)
In .... deed Willem van Oranje, die voor Alva gevlucht
was, een inval in .... en zijne broeders en .... in ... .
Deze ondernemingen mislukten : Alva versloeg . . . hij . . .
en Willem moest terugtrekken. Nadat in ... de Watergeu-
zen .... hadden ingenomen, werd de opstand algemeen.
Alva vertrok in .... en werd»vervangen door . . . In . . .
verbonden zich de noordelijke gewesten bij de Unie van . . .
om elkaar bij te staan in den strijd tegen de Spanjaarden
en in ... . zwoer men Filips II af. Willem van Oranje werd
in ... . door .... vermoord, maar onder leiding van zijne
beide zoons, .... (stadhouder van .... tot ... .) en . . .
(stadhouder van .... tot ... .) werd de strijd voortgezet.
Tijdens het twaalfjarig bestand (van . . . tot . . .) braken
hier godsdiensttwisten uit (Oldenbarnevelt onthoofd in . . .)
In ... . werd de vrede gesloten te ... .
Nadat in . . . ., de Nederlanders ook den zeeweg naar Indië
hadden gevonden, werd in . . . de Oost-Indische Compagnie
opgericht en na het eindigen van 't bestand in ... . ook de
West-Indische.
Ook na den vrede met Spanje volgde er geen rustige tijd
voor onze Republiek. In 1652 geraakte zij in oorlog met . . .
welke oorlog eindigde in . . . Raadspensionaris was toen ....
die vermoord werd in .... In dat jaar werd ons de oorlog
verklaard door .............. en .... De groote ver-
legenheid waarin ons land toen geraakte, was de aanleiding
tot de verheffing van .... tot stadhouder van ....
Deze stadhouder werd in ... . ook koning van . . . ., en