Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV. R. K. S. Haarlem.
Taal en Stijl.
1. A. Vogelverschrikker.
Wel, vogeltjes! wat ben je dom.
Dat ge alle wegvliegt, als ge 't ziet! . . . .
Het is een pop en anders niet,
Met menig ouden lap er om :
Kijk! of ge 'em pikt en of g'em slaat.
Hij blijft een doode kameraad!
En doet u zeker leed noch kwaad.
a. In welken naamval staan de cursief gedrukte woorden
en waarom ?
h. Schrijf het versje over en onderstreep de voornaam-
looorden.
c. Schrijf het versje nog eens over en onderstreep nu de
voegwoorden.
2. Vul de volgende woorden en vergelijkingen aan met
den daarbij gebruikelijken diernaam. De woorden moeten
na die aanvulling namen of scheldnamen van menschen zijn;
bijv. „luisterOTwA"; „hij slaapt als een os".
1. school —, 7. zoo glad als —,
2. beun —, 8. zoo stom als —,
3. brom —, 9. zoo frisch als —,
4. land —, 10. hij zingt als —,
5. zoo stil als —, 11. hij eet als —,
6. zoo lui als —, 12. hij zette een gezicht als—,
13. hij is bekend als —.
3. Vul de volgende zinnen aan :
Wanneer iemand....., zegt men, dat hij met twee mon-
den praat.
Wanneer men van iemand zegt, dat hij kasteden in de
lucht bouwt, dan bedoelt men daarmeê, dat hij.....
„Ge moet alles niet zoo voor goede munt opnemen P' zeg ik
tot iemand, wanneer hij.....