Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
Geschiedenis.
1. In 1574 deed Lodewijk van Nassau eenen inval in de
Nederlanden. Wat weet ge daarvan te vertellen?
2. Noem een paar zeeslagen tijdens den 8ü-jarigen oorlog.
Voeg er de jaartallen en de namen der Nederlandsche aan-
voerders bij.
3. Aan welken Europeeschen oorlog nam ons land deel
omstreeks het midden der 18e eeuw. In welke jaren werd
die oorlog gevoerd? Welk gevolg had die oorlog voor ons
land ?
4. In het Fransche tijdvak deden de Engelschen tweemaal
eene landing in ons land. Waar en wanneer? Met welk doel
geschiedde dat?
5. Van wien stamt Koningin Wilhelmina af? In hoe-
ver kan men de Koningin eene afstammelinge noemen van
Willem van Oranje ?
XXIII. R. K. S. Maastricht.
Aardrijkskunde.
1. Vertel, wat ge weet van Alex of van Johan van Olden-
barneveld.
2. In 1581 verklaarden de Nederlanden zich onaf hankelijk.
Tot welke rijken hadden zij vroeger, d. i. van Christus'
geboorte tot 1581, behoord?
XXIV. R. K. s. Apeldoorn.
Aardrijkskunde.
1. Noem de grondsoorten van een onzer provinciën en
toon aan, welk verband er bestaat tusschen die grondsoorten
en de middelen van bestaan in die provincie.
2. Langs welke wateren kunt ge van Amsterdam naar
Nijmegen reizen? (Teeken den af te leggen weg met de
belangrijkste plaatsen.
Geschiedenis.
Ter keuze:
1. De landvoogdij van Al va.
2. Stadhouder Willem III.